Pomen igre

Igra otrok ni nekaj kar se naključno zgodi. Igra tudi ni nekaj s čimer otroci zapolnjujejo svoj prosti čas. Igra sodi k vsakemu otroku in sleherni otrok na svetu jo pozna. Igranje je za otroke življenjskega pomena, kajti preko igre otrok spoznava svet okoli sebe in dobiva vpogled v dogodke in situacije. Preko igre otrok izkuša svet.

Igra je za otroka neprestano soočenje z njegovim okoljem, pri čemer je otrok ves čas v delovanju. Otrok si želi s pomočjo svojega telesa spoznati naravo okolice. Zanj trdni vzorci, navade ali rutine še ne obstajajo. Njegov svet je sestavljen iz neprestanih soočanj z novimi možnostmi, ki jih zelo rad sprejme.
Če je otroku na tak ali drugačen način odvzeta možnost igre, bo ta primanjkljaj kasneje viden v njegovem osebnostnem razvoju, obnašanju in dosežkih v šoli.   

Igra igra torej pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Bistveno prispeva k razvoju otrokovih intelektualnih in motoričnih sposobnosti, vpliva pa tudi na njegov razvoj na socialnem in čustvenem področju. Preko igre se otrok nauči razmišljati o stvareh, vnaprej predvidevati in načrtovati. Z njeno  pomočjo otrok spoznava svojo okolico in naravo stvari v njej in se uči reševati probleme. Ko pleza, se plazi in teka naokoli, razvija svojo osnovno motoriko, ustvarjalne dejavnosti in ročna dela pa spodbujajo razvoj finih motoričnih sposobnostih. Preko igre otrok pridobi tudi vpogled v svoja čustva in čustva drugih. Ko se v igri pretvarja, da je nekdo drug, na ta način izkuša, kako naj bi se le-ta počutil v določeni situaciji. Tako se otrok uči kako ravnati s čustvi in jih nadzorovati.

Tudi skupinske igre otroku nudijo razvoj na čustvenem področju, poleg tega pa spodbujajo še razvoj socialnih veščin. Preko skupne igre se otrok namreč uči medsebojnih odnosov. Uči se pomena družbenih pravil in kako sodelovati oz. se skupaj igrati z vrstniki. Ravno ta vrsta igre omogoča, da se otrok nauči izražati svoja čustva, jih nadzorovati in reševati konflikte z drugimi. Pomembna je tudi igra vlog, kjer je med drugim dovoljeno preizkušanje različnih vrst obnašanja, tudi tistega, ki si ga drugače ne bi upali. Otroci prevzemajo različne vloge in se tako učijo kako je `biti v koži drugega´, kar prispeva k razumevanju drug drugega. 

Igra lahko otrokom pomaga tudi pri premagovanju strahov. Na varen način lahko eksperimentirajo s strahovi, saj je namreč vse samo igra. 

Primer

Petletna deklica se je, od svojega srečanja z glasno lajajočim psom, ki se je besno zaganjal ob ograjo, zelo bala psov. V svoji igri je deklica prevzela vlogo matere, v kateri je tolažila svojo punčko. Kot mamica si je izmišljala razloge zakaj se punčki ni treba bati, npr. saj je bila mamica ob njej, pes je bil za ograjo, v bistvu pes sploh ni bil tako strašen…. Ta igra je imela vpliv na dekličino vsakdanje življenje in strah pred psi je počasi prenehal.

Poleg učenja kako ravnati s čustvi, otroci preko igre razvijajo tudi svoje jezikovne sposobnosti. Otroci med igro eksperimentirajo z govorom in uporabljajo besede, ki izražajo njihove misli in ideje. Ko otrokova igra postane bolj prefinjena tudi otrokove jezikovne sposobnosti postanejo bolj prefinjene. Otrok med igro uporablja jezik, da izraža svoje želje in razrešuje probleme. Ko otrok raziskuje, uporablja in preoblikuje predmete in različne materiale iz okolja, razvija svoje miselne sposobnosti. Uspeh in užitek, ki ju ob tem doživlja, spodbujata rast njegove samozavesti. Vedno večja samozavest  v otroku budi željo po nadaljnjem raziskovanju sveta in po vedno večjih izzivih. Bolj ko postaja otrokova igra kompleksna in prefinjena, bolj prefinjene in kompleksne postajajo ideje in koncepti, ki jih otrok izraža med igro.

Ko se otroci igrajo, v bistvu uporabljajo simbolizem. Tako preoblikujejo in asimilirajo dogodke in izkušnje iz zunanjega sveta, s čimer oblikujejo notranje predstave zunanje realnosti. S pomočjo igre otroci poskušajo razumeti, posnemati in se prilagoditi zapletenim dejanjem in govoru odraslih. Pri tem uporabljajo igrače, ki poosebljajo ideje, ljudi, živali in stvari in si tako ustvarijo nekakšen red iz zmede sveta odraslih. Ustvarjalna igra `pretvarjanja´ otroku omogoča odkriti nevidna pravila in definirati določeno situacijo. 

Otrok je preteklost v nas. Otroci so naša prihodnost. Da bi počastili svojo preteklost in ustvarili lepšo prihodnost,
v sedanjosti trenutka, s spoštovanjem in ljubeznijo poskrbimo za naše otroke.